Comunicat oficial del Club

Ahir dia 24 d’abril vam enviar el comunicat oficial a tots els pares/mares del Club mitjançant les xarxes internes del Club.

Benvolguts/des,

Ahir la FCF va decidir donar per finalitzada la temporada 2019/2020. Deixa per una decisió posterior, si anul.la la temporada deixant sense efectes la lliga o, si s’opta per fer ascensos/descensos segons la classificació. Nosaltres com a Club no hem deixat de treballar totes les opcions possibles segons la progressió pel tancament de les activitats esportives.

El club està treballant setmanes enrere per poder reorganitzar l’estructura del club i de la junta. La junta es va reforçar amb dues noves incorporacions, Antonio Yetor i Oriol Olivé, com a nou vicepresident en substitució de Jose Gomez,  i amb una reestructuració de funcions de càrrecs existents amb efecte del 14 de Febrer de 2020. En breu presentarem l’organigrama esportiu 2020/2021 que ja està treballant i han començat a fer els contactes corresponents als tècnics, jugadors i jugadores del Club per la preparació de la propera temporada.

Anualment, el Club realitza diversos cobraments de quota de formació als jugadors i jugadores del Club per poder cobrir les despeses prorratejades per la temporada. Abans de l’1 de Març es quan es van programar els rebuts al banc, que són automàtics per tots aquells que paguen via domiciliació bancaria. Podem informar que només una quarta part del jugadors i jugadores del Club hauran rebut la ordre bancaria corresponent. Per tant es totalment fals, com s’ha dit per la premsa en boca d’algun soci, que el Club haguem enviat rebuts en ple període d’estat d’alarma i a 300 jugadors; encara que si això fos real, no seria res il·legal ja que respecte a les quotes pendents, el Club ja va decidir en Junta Directiva compensar part de la primera quota de la propera temporada 2020/2021 a aquells jugadors/jugadores amb la quota completa pagada com a compensació dels mesos que no ha hagut activitat al camp. Pels jugadors i jugadores que decideixin abandonar el Club, podran passar per les oficines per liquidar la quota proporcional corresponent.

El Club es de tots i totes i nosaltres gestionem i assegurem la formació i el manteniment de l’estructura del Club en tot moment.

La Junta Directiva es, tal com indiquen els estatuts «l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat amb la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general». I la junta directiva està únicament supeditada i controlada per qualsevol acord que prengui l’assemblea general de socis i sòcies. Qualsevol soci o sòcia, individualment, pot demanar la informació que li pertoca rebre segons els estatuts. El Club treballa per tots i cadascun dels socis i sòcies.

Volem deixar palès, tant la junta directiva com el seu President, que seguint les normes internes, els estatuts del Club i la Llei de l’Esport s’estan prenent les mesures necessàries contra tot aquell/a que incompleixi les normes que es van aprovar el 30 d’octubre de 2018.

Força Mollet

Junta Directiva                                                                                                                         24/04/2020